นักเที่ยวรีบอ่าน !!! ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้กำหนดเวลานำรถขึ้น-ลงดอย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ออกมาแบบนี้แล้ว!? ใครไม่ทำตามเจอดีแน่ (รายละเอียด)

นักเที่ยวรีบอ่าน !!! ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้กำหนดเวลานำรถขึ้น-ลงดอย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ออกมาแบบนี้แล้ว!? ใครไม่ทำตามเจอดีแน่ (รายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วง คริสต์มาส เทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2560
ในช่วงเวลาเวลาระหว่างวันที่ 29ธันวาคม 2559- วันที่4มกราคม 2560 เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลสำคัญ คือ เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่2560

Advertisement

กำหนดเวลาขึ้น-ลง

โปรดเตรียมตัวการเดินทาง เช็คเส้นทางก่อนออก เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง