อุทาหรณ์ วินาทีทีขาดสติ ขอแค่เรา “หยุด” ความโกรธโมโหชั่ววูบ สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้

อุทาหรณ์ วินาทีทีขาดสติ ขอแค่เรา “หยุด” ความโกรธโมโหชั่ววูบ สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้

วินาทีที่สติหลุด!!! แค่หยุดช่วยได้?
จุดระเบิดของอารมณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ เพียงเพราะ “ขาดสติ”
แค่เสี้ยววินาทีอารมณ์โกรธโมโหชั่ววูบ สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปทั้งชีวิตได้
สติ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ความเป็นเหตุเป็นผลกลับมา
ยั้งคิดถึงผลลัพธ์ หยุดการกระทำที่ส่งผลเสีย
ณ วินาทีทีขาดสติ ขอแค่เรา “หยุด” ตัวเองไว้
สติ จะเกิดตามมาให้เราได้คิด...ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา ได้อะไร? เสียอะไร?


Advertisement

“การมีสติ เป็นสิ่งดีในการร่วมกันช่วยให้สังคมมีความสุข
มีปัญญาในการสร้างสรรค์ในชีวิตงาน ส่วนตัว ครอบครัว และสังคม”

ที่มาLIONGOODNESSSOCIET