ด่วน!! ธ.ก.ส.จัดเต็ม ลุยปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร 1.5 หมื่นล้าน คิดดอกเบี้ยเพียง 7%

ด่วน!! ธ.ก.ส.จัดเต็ม ลุยปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร 1.5 หมื่นล้าน คิดดอกเบี้ยเพียง 7%

    นายลักษณ์ วัจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส.กับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ในโครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. ภายใต้วงเงิน 15,000 ล้านบาท โดยให้วงเงินกู้ 80-100% ของทรัพย์สิน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท/ปี แบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาผ่อนชำระ 8-10 ปี ทั้งนี้ หากวงเงิน 15,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอก็จะพิจารณาเพิ่มวงเงินให้อีกสินเชื่อในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.เพื่อเป็นค่าลงทุนซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ 2.เพื่อนำเงินกู้ไปชำระค่าเช่าซื้อกับบริษัทผู้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ หรือลีสซิ่ง หรือบริษัทในเครือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ

    ที่ดำเนินกิจการในลักษณะทำนองเดียวกัน (การรีไฟแนนซ์) พร้อมกับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นของเกษตรกร

    ในการซื้อสินค้าใหม่จะทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายได้มากกว่า 35% แต่หากเป็นการรีไฟแนนซ์กับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทจะลดดอกเบี้ยแบบคงที่ลงให้ 80% จากข้อมูลขณะนี้มีลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เป็นลูกค้าสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง อยู่ 2 แสนคน วงเงิน 4-5 หมื่นล้านบาทAdvertisement

      เกณฑ์การพิจารณาปล่อยสินเชื่อมี 3 ข้อ ได้แก่ 1.ศักยภาพในการผลิตของเกษตรกร 2.ประวัติการชำระสินเชื่อ กล่าวคือ ต้องเป็นลูกค้าชั้นดี 3.หลักประกัน ทั้งนี้ เกษตรกรที่เป็นลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส.จะได้รับการลดหย่อนในเรื่องหลักประกัน ซึ่ง ธ.ก.ส.จะเพิ่มสินเชื่อส่วนนี้ให้ โดยที่เกษตรกรใช้หลักประกันเดิม ไม่ว่าจะเป็นการจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือการใช้บุคคลค้ำประกัน สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ทั้งทาง ธ.ก.ส.และสยามคูโบต้าทุกสาขา

      ที่มาprachachat