ป้ายทะเบียนรถหาย ทำใหม่ได้เลยภายใน 15 วัน ไม่ต้องแจ้งความ!
ป้ายทะเบียนรถหาย ทำใหม่ได้เลยภายใน 15 วัน ไม่ต้องแจ้งความ!

กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า รถหลายคันที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย ไม่ว่าจะเกิดจากการขับรถลุยฝน หรือตัวยึดเสื่อมสภาพ จนแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายไป ทั้งนี้ควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้ารถ-ท้ายรถให้มีมั่นคงแน่นหนา เพื่อป้องกันการหลุดหล่นหายระหว่างการขับรถ

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำใหม่ได้เลยภายใน 15 วัน ไม่ต้องแจ้งความ!

ทั้งนี้ หากเจ้าของรถพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหาย ในกรุงเทพมหานครยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถคันนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ 

ซึ่งไม่ต้องไปแจ้งความแต่อย่างใด โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำใหม่ได้เลยภายใน 15 วัน ไม่ต้องแจ้งความ!

หลักฐานที่ต้องใช้ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนกรณีหาย

- สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

หลักฐานที่ต้องใช้กรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

- สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
- หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
- หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

หลักฐานที่ต้องใช้กรณีนิติบุคคล

- สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
- หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

     

โดยแผ่นป้ายทะเบียนที่ทำใหม่ จะได้รับภายใน 15 วันทำการ ระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง