อีกราย! HONDA ประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์ที่ อยุธยา
อีกราย! HONDA ประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์ที่ อยุธยา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแผนผลิตรถยนต์ 2 โรงงานในประเทศไทยใหม่ ปูทางสู่ตลาดรถยนต์ xEV จึงได้ตัดสินใจ ย้ายไลน์ผลิตรถยนต์ จังหวัด อยุธยา ไปรวมที่ โรงงาน จังหวัด ปราจีนทั้งหมด ยันไม่ย้ายฐานจากไทย

โดยเปิดเผยว่า บริษัท มีนโยบายการปฏิรูปฟังก์ชันสายการผลิตรถยนต์ของไทย เพื่อดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการผลิตรถยนต์สำเร็จรูป รวมถึงการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ xEV อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ผ่านการเสริมสร้างโครงสร้างการผลิตที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม “e:HEV series” ระบบฟูลไฮบริดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งสัดส่วนยอดขายมีการเติบโตขึ้นอย่างมากจาก (ผลประกอบการในปี 2565) 32% เป็น 70% (แผนในปี 2567) ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบรวมศูนย์ โดยต่อไปเราจะมีการปฏิรูปแต่ละโรงงานของเราเพื่อยกระดับโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

โรงงานปราจีนบุรี พัฒนาเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบ โดยการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการรองรับธุรกิจ

โรงงานอยุธยา พัฒนาเป็นฐานการผลิตและส่งออกชิ้นส่วน โดยใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่เราได้มีการพัฒนาและสั่งสมมาเป็นเวลาหลายปี

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยเราดำเนินการจะผลักดันอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อสนับสนุนตลาดรถยนต์ในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นฐานการส่งออกทั่วโลกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยด้ว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง