เปิดยอดขาย VOLVO ทั่วโลก ในครึ่งปีแรก 2024 เพิ่มขึ้นกว่า 14%
เปิดยอดขาย VOLVO ทั่วโลก ในครึ่งปีแรก 2024 เพิ่มขึ้นกว่า 14%

Volvo Cars ได้รายงานยอดการขายรถยนต์ทั่วโลกของแบรนด์ ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งขายไปได้กว่า 71,514 คัน เพิ่มขึ้น 8% จากปีที่แล้ว รวมไปถึงยอดขายรถยนต์ 6 เดือนแรก ในช่วง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2024 มียอดขายรวมทั้งหมด 388,073 คัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ยอดขายรถยนต์ VOLVO Recharge มิถุนายน 2024

BEV: 18,435 คัน เพิ่มขึ้น 93% ส่วนแบ่ง 25.8%

PHEV: 15,947 คัน เพิ่มขึ้น 7% ส่วนแบ่ง 22.3%

รวม : 34,382 คัน เพิ่มขึ้น 41% ส่วนแบ่ง 48.1%

ยอดขายรถยนต์ VOLVO Recharge มกราคม - มิถุนายน 2024

BEV: 90,760 คัน เพิ่มขึ้น 53% ส่วนแบ่ง 23.4%

PHEV: 82,908 คัน เพิ่มขึ้น 7% ส่วนแบ่ง 21.4%

รวม: 173,668 เพิ่มขึ้น 27% ส่วนแบ่ง 44.8%

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Volvo ขายรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินได้ 98,673 คัน รวมถึงรถไฟฟ้า 52,589 คัน ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ดีที่สุด สำหรับยอดขาย 6 เดือนแรกกว่า 173,000 คัน (เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบปีต่อปี) คิดเป็น 44.8% ของยอดขายทั้งหมดของแบรนด์ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนอยู่ที่ 90,760 คัน (เพิ่มขึ้น 53%) คิดเป็นขอดายเกินครึ่งของ VOLVO

ในขณะที่ VOLVO EX30 สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขาย 11,513 คันในเดือนมิถุนายน 33,278 คันในไตรมาสที่ 2 และมากกว่า 48,000 คันเมื่อรวมยอดขายแล้ว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง