ข่าวดีนักเที่ยว! สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรีช่วงสงกรานต์ 7 วันเต็ม 12-18 เมษายน!
ข่าวดีนักเที่ยว! สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรีช่วงสงกรานต์ 7 วันเต็ม 12-18 เมษายน!

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจอดรถฟรี 7 วันเต็ม! ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 วันที่ 12-18 เมษายน 2566 (เฉพาะลานจอดรถระยะยาวโซน C) พร้อมแนะนำที่จอดรถทางเลือกกรณีอาคารจอดรถเต็ม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศยกเว้นเก็บค่าจอดรถเฉพาะลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งสามารถรองรับปริมาณรถได้ทั้งสิ้น 718 คัน โดยจอดฟรีได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2566 (ทั้งหมด 7 วัน) 

พร้อมให้บริการรถ Shuttle Bus สาย A รับ-ส่งระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี!

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังแนะนำกรณีที่จอดรถโซน 2 และ โซน 3 เต็ม ให้ผู้โดยสารนำรถไปจอดที่ลานจอดรถโซน 4, 5, 6, 7 และ ลานจอดรถระยะยาวโซน A ได้ ซึ่งมีที่จอดรถเพียงพอ 

ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ เผื่อเวลาก่อนเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ เผื่อเวลาก่อนเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดการแออัดในสนามบิน และอาจพลาดเที่ยวบินได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center โทร 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ โทร 02-132-9511 ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง