เฮลั่น! เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในไทยอีก 10 ปี
เฮลั่น! เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในไทยอีก 10 ปี

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยังคงมุ่งมั่น สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มศักยภาพประเทศรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ละดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub) ทั้งนี้ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับบริษัทฯ ไทยอีก 10 ปี

โดยได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ และการทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เหมาะสมแก่การลงทุน เต็มไปด้วยศักยภาพที่จะเอื้อประโยชน์แก่การลงทุน พร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจะทำให้ประเทศไทยมีคุณสมบัติที่นักลงทุนมองข้ามไม่ได้ ซึ่งต้องขอบคุณทุกความเชื่อมั่นในการลงทุนในไทย และร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาสู่บุคลากรไทย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าดอก ผล ของการทำงานหนัก เตรียมความพร้อมของไทยนี้ จะแสดงผลสำเร็จให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการทำงานอย่างหนัก สนับสนุนทุกโอกาส ผลักดันประเทศตามวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่กำหนดไว้ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนทุกโอกาส ความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนี้ จึงทำให้ไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีคุณค่าของภูมิภาคสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลก

โดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จะสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ด้วยการประกาศลงนามต่อสัญญาว่าจ้างกับ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด เป็นระยะเวลา 10 ปี ในการประกอบรถยนต์และผลิตแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการรรับนโยบายผลักดันแนวคิด Circular Econom เริ่มจากส่งมอบเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Cellblocks) ขนาด 2 MWh ซึ่งรวบรวมมาจากแบตเตอรี่แรงดันสูงที่ใช้ทดสอบในกระบวนการผลิต ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมไทย และสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศให้มีมาตรฐานระดับโลก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง