ทำใบขับขี่ 2566 ด่วนเลย! กรมขนส่งฯ เปิดอบรมทำใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง รอบพิเศษ 1,000 ที่นั่ง
ทำใบขับขี่ 2566 ด่วนเลย! กรมขนส่งฯ เปิดอบรมทำใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง รอบพิเศษ 1,000 ที่นั่ง

กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมทำใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง (รอบพิเศษ) สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ใหม่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 เพียง 1,000 ที่นั่ง สำหรับคนจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

ทำใบขับขี่ 2566 ด่วนเลย! กรมขนส่งฯ เปิดอบรมทำใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง รอบพิเศษ 1,000 ที่นั่ง

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง (รอบพิเศษ) วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ขอทำใบขับขี่ใหม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้เร็วยิ่งขึ้นสำหรับผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 66 และผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาก่อนประสงค์จะเข้ารับการอบรมพิเศษ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง (รอบพิเศษ)

1. ผู้จองคิวเดือน มิ.ย. - ก.ค. 66 ลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. 66 ผู้ที่จองคิวไว้ในวันอื่นหรือผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 8 - 15 พ.ค. 66 โดยทั้ง 2 กลุ่ม ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี (รอบพิเศษ)
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งตามที่ระบุไว้(สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5) ระหว่างวันที่ 1 - 19 พ.ค. 66 พร้อมนำหลักฐานใบรับรองแพทย์ และบัตรประชาชน เพื่อออกคำขอและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3. วันที่ 20 พ.ค. 66 เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี (รอบพิเศษ) ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น.
4. เมื่ออบรมภาคทฤษฎี (รอบพิเศษ) เสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้มาสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ โดยต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ

ทำใบขับขี่ 2566 ด่วนเลย! กรมขนส่งฯ เปิดอบรมทำใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง รอบพิเศษ 1,000 ที่นั่ง

สำหรับผู้ได้รับคิวในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 66 และไม่ประสงค์เข้ามารับการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง (รอบพิเศษ) สามารถใช้คิวเดิมต่อไปได้

ทำใบขับขี่ 2566 ด่วนเลย! กรมขนส่งฯ เปิดอบรมทำใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง รอบพิเศษ 1,000 ที่นั่ง

จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียนจัดอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง (รอบพิเศษ) ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 รวมทั้งสิ้น 1,000 ที่นั่ง

- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รองรับได้ 120 ที่นั่ง
- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รองรับได้ 140 ที่นั่ง
- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 รองรับได้ 110 ที่นั่ง
- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รองรับได้ 175 ที่นั่ง
- สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 รองรับได้ 455 ที่นั่ง

รีบเลยนะครับ อบรมทำใบขับขี่ มีจำนวนจำกัด!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง