Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!
Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!

Nissan (นิสสัน) ประกาศเซอร์วิสแคมเปญ สำหรับ Nissan Kicks e-Power (นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์) รุ่นที่ 1 (รุ่นที่ผลิตในปี 2020 – 2021) และ Nissan Leaf (นิสสัน ลีฟ) (โฉมปัจจุบันที่จำหน่ายตั้งแต่ปี 2018) โดยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าและผู้โดยสาร

Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!

ซึ่งจากประกาศล่าสุด ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานเกี่ยวกับท่อยางระบายไอน้ำมันเครื่องอาจจะเกิดความเสียหาย ใน Nissan Kicks e-Power และตรวจพบเกี่ยวกับปัญหาที่โปรแกรมชุดควบคุมการทำงานในรถยนต์ Nissan Kicks e-Power และ รถยนต์ Nissan Leaf 

Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!

ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการขับขี่รถยนต์ แม้ว่าปัญหาข้างต้นยังไม่เคยพบในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน แต่บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเห็นควรตรวจสอบรถยนต์ทุกคันที่อยู่ในข่ายเพื่อแก้ไขอาการดังกล่าว

Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญลูกค้าเจ้าของรถยนต์รุ่นดังกล่าวนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อเปลี่ยนท่อยางระบายไอน้ำมันเครื่องใน นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ และรีโปรแกรมชุดควบคุมการทำงานของรถยนต์ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ และรถยนต์นิสสัน ลีฟ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะติดต่อลูกค้าเจ้าของรถโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้รถยนต์กรุณานำรถยนต์เข้ารับการบริการโดยเร็ว ทั้งนี้ กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า กับศูนย์บริการดังมีรายชื่อปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษา เพื่อให้บริษัทฯ และศูนย์บริการได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง*

Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!

*ประมาณการณ์เวลาในการตรวจสอบและการแก้ไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางนัดหมายการเข้ารับบริการของศูนย์บริการผู้จำหน่ายฯ แต่ละแห่ง

Nissan ออกเซอร์วิสแคมเปญ เรียกคืน Nissan Kicks e-Power และ Nissan Leaf ในไทย!

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นิสสัน 02-401-9600 (สำหรับกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล) หรือ 1-800-900-500 (โทรฟรี) สำหรับต่างจังหวัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Share:
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง