ต้นไม้ล้มทับรถ ใครรับผิดชอบ?
ต้นไม้ล้มทับรถ ใครรับผิดชอบ?

ช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว แม้ว่าหลายคนอาจชอบตอนฝนตก เพราะอากาศเย็นสบาย ประหยัดไฟ แต่ฟ้าฝนก็มาพร้อมสิ่งที่หลายคนไม่อยาก ทั้งลมแรง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติ น้ำท่วม ก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าตกลงใส่บ้านเรือนหรือรถยนต์ ก็สร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล

ต้นไม้ล้มทับรถ ใครรับผิดชอบ?

ภาพจาก คชสีห์ 75-78/ชาลี AL461

และถ้าเกิดรถคุณถูกต้นไม้ล้มทับใส่ จะต้องทำอย่างไร ประกันรถยนต์คุ้มครองหรือไม่? ใครรับผิดชอบ? Siamcar รวมข้อมูลมาให้ชมกัน

ต้นไม้ล้มทับรถ ใครรับผิดชอบ?

ภาพจาก Rattana Chaichana

กรณีต้นไม้ หรือกิ่งไม้ ร่วงหล่นลงมาใส่รถ เนื่องจากการกระทำโดยธรรมชาติ (ลมพายุ) นับเป็นเหตุสุดวิสัย เรียกร้องค่าเสียหายจากใครไม่ได้ 

แต่ถ้าต้นไม้หรือกิ่งไม้หักลงมาโดนรถ โดยเกิดจากความบกพร่องของเจ้าของต้นไม้ ที่อาจจะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ หรือโค่นต้นไม้ (ในกรณีต้นไม้แห้งตายแล้ว หรือรกครึ้มมาก) จนอาจเกิดสร้างความเสียหายแก่รถยนต์ผู้อื่น แบบนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของต้นไม้ได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้าน ของกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง หรือเทศบาล เป็นต้น 

ต้นไม้ล้มทับรถ ใครรับผิดชอบ?

ภาพจาก Kamol Chefgigg Chobdee-ngam

หากคู่กรณีข้างต้นไม่ยินยอมจ่าย คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันฯ (กรณีรถคุณมีประกันภัยชั้น 1) เพื่อที่ทางบริษัทประกันฯ จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายต่อไป

แต่ถ้าหากคุณจอดในที่ห้ามจอด หรือมีป้ายเตือนระวังแล้วแต่ยังจอด หรือจอดในพื้นที่ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีเกิดต้นไม้หรือกิ่งไม้ล้มทับ แบบนี้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี หรือเจ้าของสถานที่นั้นได้ และศาลไม่รับฟ้อง

ต้นไม้ล้มทับรถ ใครรับผิดชอบ?

ภาพจาก อั้ม เกิดกล้า

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 434 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่ เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ จำต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนแต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้ว ท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

ต้นไม้ล้มทับรถ ใครรับผิดชอบ?

ต้นไม้ล้มทับรถ ประกันจ่ายไหม?

ตามปกติ ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์แบบไม่ทราบคู่กรณี หรือ "ประกันรถยนต์ชั้น 1" จะจ่ายค่าชดเชยจากเหตุดังกล่าวตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากต้นไม้มีเจ้าของ อีกทั้งยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วย

ส่วนประกันภัยชนิดอื่นๆ เช่น 2+ หรือ 3+ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์แต่ละแห่ง ซึ่งอาจให้ความคุ้มครองไม่เท่ากัน บางประเภทหากคุณไม่สามารถหาเจ้าของต้นไม้ หรือเบาะแสให้บริษัทประกันได้ คุณต้องจ่ายค่าเสียหาย และซ่อมรถเองครับ

ภาพหน้าปกจาก
- บักณัฐ บักสับปะรด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง