ต้องรู้! กิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงในไทย เริ่มต้นจุดไหน? ที่นี่มีคำตอบ
ต้องรู้! กิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงในไทย เริ่มต้นจุดไหน? ที่นี่มีคำตอบ

ทุกวันนี้ เรามีโอกาสได้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวง เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทางหลวงในประเทศไทยนี้ จุดเริ่มต้นของกิโลเมตรที่ 0 นั้นอยู่ตรงไหนบ้าง วันนี้ Siamcar จะมาเล่าให้ฟังครับ ...

ต้องรู้! กิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงในไทย เริ่มต้นจุดไหน? ที่นี่มีคำตอบ

ภาพจาก Wikipedia / BerryJ

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 0 นี้ สันนิษฐานว่ามาจากบันทึกคำกล่าวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี ตอนกล่าวในพิธีเปิด อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ตอนหนึ่งว่า

"เพื่อเชิดชูคุณค่าของประชาธิปไตย และเพื่อมีเครื่องเตือนใจ ให้พยายามผดุงรักษาระบอบนี้ให้สถิตสถาพรอยู่ตลอดกาล คณะรัฐบาลจึงลงมติให้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์นี้ จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล เป็นต้นว่า ถนนสายต่างๆ ที่จะออกจากกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมือง ก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้"

หลังจากนั้นบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนี้ ก็ได้มีการสร้างป้ายทางหลวงขนาดยักษ์ไว้ บริเวณหัวมุมถนนดินสอ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยทางหลวงแผ่นดินสายหลัก (สายประธาน) ในไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 4 สาย ได้แก่

ต้องรู้! กิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงในไทย เริ่มต้นจุดไหน? ที่นี่มีคำตอบ

จุดเริ่มต้น ถนนพหลโยธิน

ทางหลวงหมายเลข 1 "ถนนพหลโยธิน", ทางหลวงหมายเลข 2 "ถนนมิตรภาพ", ทางหลวงหมายเลข 3 "ถนนสุขุมวิท" และทางหลวงหมายเลข 4 "ถนนเพชรเกษม"

ต้องรู้! กิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงในไทย เริ่มต้นจุดไหน? ที่นี่มีคำตอบ

จุดเริ่มต้น ถนนสุขุมวิท

ซึ่งหลักกิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงทั้ง 4 สายประธานนี้ มีจุดเริ่มต้นที่นี่ แม้ว่า ถนนพหลโยธินจะเริ่มต้นที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ถนนสุขุมวิทจะเริ่มต้นจากทางรถไฟสายแม่น้ำ บริเวณเพลินจิต และถนนเพชรเกษมจะเริ่มจากสะพานเนาวจำเนียร

ต้องรู้! กิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงในไทย เริ่มต้นจุดไหน? ที่นี่มีคำตอบ

จุดเริ่มต้น ถนนมิตรภาพ

ส่วนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) แม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นที่ จ.สระบุรี แต่ก็ได้มีการนับกิโลเมตรที่ 0 ที่บริเวณอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ โดยนับระยะทางไปตามถนนพหลโยธินตั้งแต่ช่วงกรุงเทพฯ จนถึง จ.สระบุรี ซึ่งการนับระยะทางแบบนี้ ทำให้ถนนมิตรภาพมีระยะทางทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร

ต้องรู้! กิโลเมตรที่ 0 ของทางหลวงในไทย เริ่มต้นจุดไหน? ที่นี่มีคำตอบ

จุดเริ่มต้น ถนนเพชรเกษม

สำหรับในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนการนับหลักกิโลเมตรของถนนหลวงสายประธานทั้ง 4 สาย เพื่อเป็นไปตามระยะทางที่แท้จริง ดังนี้

- ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) เริ่มนับกิโลเมตรที่ 0 ที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมระยะทางทั้งสิ้น 999.749 กิโลเมตร
- ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) เริ่มนับกิโลเมตรที่ 0 ที่ จ.สระบุรี ไปสิ้นสุดที่ อ.เมือง จ.หนองคาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 509.100 กิโลเมตร
- ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) เริ่มนับกิโลเมตรที่ 0 ที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปสิ้นสุดที่ด่านชายแดน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด รวมระยะทางทั้งสิ้น 488.387 กิโลเมตร
- ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) เริ่มนับกิโลเมตรที่ 0 บริเวณสะพานเนาวจำเนียร ไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,310.554 กิโลเมตร

ข้อมูลบางส่วนจาก
- Sanook
- Destinymehome
- ภาพหน้าปกจาก Wikipedia / Ong Nongrat

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง