Xiaomi จดสิทธิบัตรแนวคิดระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าไร้สาย เผื่อเป็นจริงในอนาคต!
Xiaomi จดสิทธิบัตรแนวคิดระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าไร้สาย เผื่อเป็นจริงในอนาคต!

Xiaomi (เสียวหมี่) ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการชาร์จไฟไร้สายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถ EV แต่ข้อมูลที่ปรากฏบนสิทธิบัตรยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าที่มีอยู่ในเวลานี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะยังไม่สามารถพัฒนาให้ใช้งานจริงได้ในเร็วๆ นี้ แต่อาจเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เป็นจริงได้ในอนาคต

Xiaomi จดสิทธิบัตรแนวคิดระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าไร้สาย เผื่อเป็นจริงในอนาคต!

สิทธิบัตรดังกล่าว ได้อธิบายถึงการใช้รถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรจุแบตเตอรี่เอาไว้ ซึ่งขับเข้าใกล้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการชาร์จไฟ แล้วใช้เทคโนโลยีเพื่อยืนยันตำแหน่งโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ขดลวดขนาดใหญ่ที่ติดตั้งระหว่างรถทั้ง 2 คัน เชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อชาร์จไฟ

Xiaomi จดสิทธิบัตรแนวคิดระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าไร้สาย เผื่อเป็นจริงในอนาคต!

ข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพร่างคร่าวๆ จากแนวคิดของ Xiaomi ที่ยังไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้ในขณะนี้ เนื่องจากมีความซับซ้อนและใช้งานได้ยากกว่าการชาร์จด้วยสายแบบปกติ อีกทั้งยังเป็นเรื่องยากที่จะนำรถบรรทุกแบตเตอรี่วิ่งไปทั่วลานจอดรถ เพื่อชาร์จไฟให้แก่รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการ 

Xiaomi จดสิทธิบัตรแนวคิดระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าไร้สาย เผื่อเป็นจริงในอนาคต!

ถึงกระนั้น ความก้าวหน้าสำหรับวงการรถ EV ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลายสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ก็กลายเป็นความจริงในเวลานี้ จึงอาจเป็นไปได้ว่าแนวคิดนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงได้ในอนาคต

แหล่งที่มาจาก
- ArenaEV

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง