Nissan จับมือกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว จัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้า แข่งกับ Tesla และ BYD!
Nissan จับมือกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว จัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้า แข่งกับ Tesla และ BYD!

Nissan (นิสสัน) ในนาม Nissan (China) Investment ได้ประกาศทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย Tsinghua ในกรุงปักกิ่ง เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันในปี 2024 

Nissan จับมือกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว จัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้า แข่งกับ Tesla และ BYD!

โดยมีขอบเขตของการวิจัย จะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปยังกลุ่ม Generation Z หรือ Gen Z ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรถยนต์ในระบบ EV Ecosystem รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน การรีไซเคิลแบตเตอรี่ การใช้ซ้ำ และการจัดการพลังงาน

Nissan จับมือกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว จัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้า แข่งกับ Tesla และ BYD!

ซึ่ง Nissan และมหาวิทยาลัยชิงหัว ยังได้จัดทำบันทึก MoU ร่วมมือครอบคลุมในโครงการวิจัยร่วม ซึ่งรวมถึงการวิจัยร่วมที่กำลังดำเนินอยู่ และการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีส่วนร่วมกันตั้งแต่ปี 2016

Nissan จับมือกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว จัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้า แข่งกับ Tesla และ BYD!

Nissan มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในสังคมที่สะอาดขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsinghua ช่วยให้ Nissan นำมาปรับใช้ในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของยุคการใช้พลังงานไฟฟ้า และการขับเคลื่อนอัจฉริยะ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทที่ระบุว่า “in China, for China and world” (ในจีน เพื่อจีน และทั่วโลก)

Nissan จับมือกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว จัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้า แข่งกับ Tesla และ BYD!

Makoto Uchida (มาโกโตะ อุชิดะ) ประธานและ CEO ของนิสสัน กล่าวว่า “เราหวังว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัวครั้งนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตลาดรถจีน และพัฒนากลยุทธ์สนองต้องการลูกค้าจีนได้ดีขึ้น และมีส่วนช่วยพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการคืนผลลัพธ์ของการร่วมมือของเรา การวิจัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจีน”

Nissan จับมือกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว จัดตั้งศูนย์วิจัยรถยนต์ไฟฟ้า แข่งกับ Tesla และ BYD!

ร่วมกับการลงนามบันทึกความเข้าใจ Uchida ได้กล่าวสุนทรพจน์แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Tsinghua Global Vision Lectures ของมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างเปิดเผย และแลกเปลี่ยนกับนักศึกษารุ่นเยาว์แห่งยุคใหม่

แหล่งที่มาจาก
- Nissan Global

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง